Projekt EU


Identifikace projektu                                                          Logo OPZ barevné

Název projektu
Název operačního programu
Prioritní osa
Investiční priorita
Číslo výzvy
Název výzvy
Registrační číslo projektu
Datum zahájení
Datum ukončení
Příjemce podpory
Česká přírodní kosmetika - myšlenka, která pomáhá
Operační program Zaměstnanost
2
2.1
03_16_067
Podpora sociálního podnikání
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005846
01.10.2017
31.12.2019
Czech organic cosmetics s.r.o.

   

Bio pleťový krém na extra výživu, Snopek Biokosmetika, přírodní bio kosmetika 

Cíle projektu
 

O projektu

 
 
 

 

Realizací projektu vznikla nová podnikatelská aktivita v oblasti sociálního podnikání. Nový sociální podnik je zaměřen na výrobu 100% přírodní kosmetiky, založené na bázi vzácných přírodních olejů, másel, vosků a čistých esenciálních olejů, obohacených o bylinné extrakty a vitamíny. 
Motivací k založení sociálního podniku bylo vytvoření pracovních míst pro zaměstnance z řad dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných osob.

 

Principy sociálního podnikání


 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naše společnost naplňuje principy sociálního podnikání tím, že: 
 • zaměstnává z celkového počtu zaměstnanců 46,8% osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob
 • poskytuje zvýšenou míru pracovní a psychosociální podpory v období adaptace zaměstnanců dle jejich individuálnich potřeb
 • klade důraz na práci v týmu, spolupráci a ochotu
 • dodržuje etické principy a snaží se předcházet nadměrnému stresu na pracovišti
 • umožňuje práci na zkrácený pracovní úvazek v jednosměnném provozu
 • je nezávislý na manažerském rozhodování a řízení podniku na externích subjektech a na svých zřizovatelech
 • vytváří zisk, a tento ve výši minimálně 51% reinvestuje do svého rozvoje a zvyšování kvality výroby
 • upřednostňuje využívání místních zdrojů a podporuje ideu společenské odpovědnosti při řešení místních problémů
 • klade důraz na spolupráci s místní iniciativami a místními aktéry
 • dodržuje zásady enviromentálního hospodaření

 

Horizontální témata

 
 
 

 

 

Náš sociální podnik prosazuje zásady naplňování rovných příležitostí, a to na všech pracovních pozicích v naší společnosti. Zvláštní pozornost bude věnována rovným příležitostem mezi muži a ženami. Naše společnost dodržuje v průběhu své činnosti zásady enviromentálního hospodaření, tzn. využíváme energeticky úsporné spotřebiče, třídíme odpad, používáme recyklovatelné obaly a ekologické čistící prostředky, minimalizujeme spotřebu energie, vody a množství látek, které vypouštíme do odpadů pocházejících z výroby našich produktů prostřednictvím využívání speciálního filtru v umývárně. Snažíme se o minimalizaci vzniku odpadů - výrobky nebalíme do papírových krabiček. Při výrobě našich produktů používáme 100% přírodní zdroje. 

 

Zásady enviromentálně
setrného   podnikání

 

 


  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Při naší činnosti klademe důraz na to, abychom šetrně zacházeli s životním prostředím. Samotné zaměření výroby společnosti Czech organic cosmetics s.r.o. lze považovat za environmentálně prospěšné, neboť je naše činnost zaměřena na výrobu 100% přírodní kosmetiky, založené na bázi vzácných přírodních olejů, másel, vosků a čistých esenciálních olejů, obohacených o bylinné extrakty a vitamíny.  Při výrobě a s ní souvisejících činnostech využíváme níže uvedená environmentálně šetrná opatření:
 • Do naší kosmetiky používáme jen suroviny z obnovitelných zdrojů. Nepoužíváme suroviny a ingredience z rostlin, které patří mezi ohrožené druhy, jako je santalovník bílý (esenciální olej santal), palisandr neboli známější název růžové dřevo (esenciální olej růžové dřevo), kadidlovník (esenciální olej kadidlo) a palma červená (palmový olej).

 • Při výrobě využíváme energeticky úsporné spotřebiče, recyklovatelné obaly. 

 • Podnik se snaží o minimalizaci vzniku odpadů (výrobky nebalíme do papírových krabiček). 

 • Minimalizujeme množství látek, které vypouštíme do odpadů pocházejících z výroby našich produktů prostřednictvím využívání speciálního filtru v umývárně. 

 • Používáme ekologicky šetrné výrobky, a to:
 • recyklované tonery,
 • recyklované papíry pro tisk,
 • recyklovaný toaletní papír,
 • využíváme ekologicky šetrné mycí a čistící prostředky,
 • minimalizujeme spotřebu energie a vody.

 • Třídíme odpad v prostorách sociálního podniku: plast, papír, sklo, biologicky rozložitelný odpad, ostatní směsný odpad, a další.
   
 • Pečlivě plánujeme spotřebu surovin a materiálu. Veškeré suroviny se snažíme zpracovávat s maximálně efektivním využitím, aby zpracování materiálu nevytvářelo přebytečný odpad.

 • Tisk dokumentů probíhá pouze v opravdu nutných případech, většina dokumentů se netiskne, dokumenty jsou uchovávány v elektronické podobě, komunikace s klienty probíhá rovněž elektronicky. Tímto snižujeme spotřebu papíru. 
 • Zaměstnanci vždy při odchodu z pracovního místa vypínají veškerá světla či jiná elektronická zařízení, aby docházelo k co největší úspoře spotřebované energie. Používáme zářivky s optimální spotřebou elektrické energie a spotřebiče s nízkou spotřebou.
 

Bio raw kosmetické oleje a másla, bio péče o pleť, tělo a ruce, Snopek Biokosmetika, přírodní bio kosmetika

 

Naplnění cílů projektu aneb závěrečné vyhodnocení

 
Společensky prospěšný cíl


 

Sociální podnik zaměstnává osoby dlouhodobě nezaměstnané, které byly vedené jako uchazeči o zaměstnání v evidenci Úřadu práce déle než 12 měsíců a tím přispívá k jejich integraci, sociálnímu začleňování.

 

Sociální princip

 

 

 

 
 
 
 
 
Podíl osob znevýhodněných skupin tvoří 53,57% zaměstnanců podniku. 
Zaměstnaným osobám ze znevýhodněných skupin je poskytována individuální podpora Koučem profesního a osobního rozvoje zaměřená na sociální začleňování. Jedná se zejména o posílení motivace v plnění Rozvojového plánu a motivace setrvat v pracovním procesu. 
Pravidelné informování zaměstnanců o chodu podniku probíhá formou pracovních porad 1x měsíčně. Na těchto poradách získávají zaměstnanci důležité informace o chodu sociálního podniku, naplňování veřejně prospěšných cílů a seznamují se se základní legislativou v oblasti podnikání. Zaměstnanci podniku, tedy i osoby ze znevýhodněných cílových skupin, se účastní všech důležitých rozhodnutí o směrování podniku 
V sociálním podniku má každý zaměstnanec znevýhodněné skupiny osob nastaven Rozvojový plán dle individuálních potřeb a schopností.

 

Ekonomický princip 

Za rok 2019 činí tržby z prodeje výrobků 31,3% z celkových výnosů podniku. 
Min. 50% zisku z roku 2019 bude reinvestován do rozvoje podniku v roce 2020. 
Sociální podnik nemá externího vlastníka.

 

Enviromentální princip


  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při činnosti podniku klademe důraz na to, abychom šetrně zacházeli s životním prostředím. Samotné zaměření výroby společnosti Czech organic cosmetics s.r.o. lze považovat za environmentálně prospěšné, neboť je naše činnost zaměřena na výrobu 100% přírodní kosmetiky, založené na bázi vzácných přírodních olejů, másel, vosků a čistých esenciálních olejů, obohacených 
o bylinné extrakty a vitamíny. 
 Při výrobě a s ní souvisejících činnostech využíváme níže uvedená environmentálně šetrná opatření:
 • Do naší kosmetiky používáme jen suroviny z obnovitelných zdrojů. Nepoužíváme suroviny a ingredience z rostlin, které patří mezi ohrožené druhy, jako je santalovník bílý (esenciální olej santal), palisandr neboli známější název růžové dřevo (esenciální olej růžové dřevo), kadidlovník (esenciální olej kadidlo) a palma červená (palmový olej).
 • Při výrobě využíváme energeticky úsporné spotřebiče, recyklovatelné obaly. 
 • Podnik se snaží o minimalizaci vzniku odpadů (výrobky nebalíme do papírových krabiček). 
 • Minimalizujeme množství látek, které vypouštíme do odpadů pocházejících z výroby našich produktů prostřednictvím využívání speciálního filtru v umývárně. 
 • Používáme ekologicky šetrné výrobky, a to:
 • recyklované tonery,
 • recyklované papíry pro tisk,
 • recyklovaný toaletní papír,
 • využíváme ekologicky šetrné mycí a čistící prostředky,
 • minimalizujeme spotřebu energie a vody.
 • Třídíme odpad v prostorách sociálního podniku: plast, papír, sklo, biologicky rozložitelný odpad, ostatní směsný odpad, a další.
 • Pečlivě plánujeme spotřebu surovin a materiálu. Veškeré suroviny se snažíme zpracovávat s maximálně efektivním využitím, aby zpracování materiálu nevytvářelo přebytečný odpad.
 • Tisk dokumentů probíhá pouze v opravdu nutných případech, většina dokumentů se netiskne, dokumenty jsou uchovávány v elektronické podobě, komunikace s klienty probíhá rovněž elektronicky. Tímto snižujeme spotřebu papíru. 
 •  Zaměstnanci vždy při odchodu z pracovního místa vypínají veškerá světla či jiná elektronická zařízení, aby docházelo k co největší úspoře spotřebované energie. Používáme zářivky s optimální spotřebou elektrické energie a spotřebiče s nízkou spotřebou.
 Seznámení zaměstnanců se zásadami environmentálně šetrného podnikání:
 • V dodržování enviromentálních zásad jsou naši zaměstnanci řádně proškoleni  
 • Zaměstnanci jsou seznámeni s pravidly ekologicky šetrného chování již při nástupu do zaměstnání. Zásady environmentálně šetrného podnikání jsou zdůrazňovány na poradách a jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti.

 

Lokální princip


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sociální podnik uspokojuje potřeby místní poptávky, a to prodejem vlastních výrobků prostřednictvím místních odběratelů a prodejců.
 
Podnik při své výrobě vyhledává a nakupuje od místních dodavatelů (nebo dodavatelů se sídlem či provozovnou v sousedním kraji). 
 
Sociální podnik spolupracuje s řadou místních aktérů, informuje je o svém fungování a principech sociálního podniku. Vzniklá spolupráce zahrnuje např.
 • realizace osvětové činnosti v oblasti sociálního podnikání znevýhodněným osobám, předávání získaných zkušeností z oblasti sociálního podnikání, podpora získávání pracovních zkušeností znevýhodněným osobám v sociálním podniku, nabídka tzv. tréninkových míst znevýhodněným osobám v sociálním podniku. Sociální podnik má ambici stát se mezičlánkem mezi zaměstnavateli a dlouhodobě nezaměstnanými. 
 • zapojení se do aktivit komunitního centra zaměřených na environmentální tématiku (formou zážitkových besed pro veřejnost). 
 • Podpora místních aktérů při pořádání kulturních akcí pro veřejnost 
 
Navázaná spolupráce s mateřskými školami  – program se zaměřením na výrobu vlastního krému, povídání si o výrobě olejů, esenciálních olejů, o sile bylin, které se používají v přírodní kosmetice, o ohrožených druzích rostlin, které právě při výrobě přírodní kosmetiky.

 

Design šablony vytvořil Shoptetak.cz & Tomáš Hlad.