Projekt EU

Identifikace projektu

Název projektu: Česká přírodní kosmetika - myšlenka, která pomáhá
Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa: 22.103_16_067
Název výzvy: Podpora sociálního podnikání
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005846
Datum zahájení: 01.10.2017
Datum ukončení: 31.12.2019
Příjemce podpory: Czech organic cosmetics s.r.o.

Cíle projektu

O projektu:

Realizací projektu vznikla nová podnikatelská aktivita v oblasti sociálního podnikání. Nový sociální podnik je zaměřen na výrobu 100% přírodní kosmetiky, založené na bázi vzácných přírodních olejů, másel, vosků a čistých esenciálních olejů, obohacených o bylinné extrakty a vitamíny. Motivací pro založení sociálního podniku byly rovněž environmentální přínosy, přínosy ve vztahu k udržitelnému rozvoji a pomoci osobám z řad sociálně znevýhodněných osob.

Principy sociálního podnikání:

Naše společnost naplňuje principy sociálního podnikání tím, že:
- zaměstnává z celkového počtu zaměstnanců 46,8% osob z řad sociálně znevýhodněných osob
- poskytuje zvýšenou míru pracovní a psychosociální podpory v období adaptace zaměstnanců dle jejich individuálnich potřeb
- klade důraz na práci v týmu, spolupráci a ochotu
- dodržuje etické principy a snaží se předcházet nadměrnému stresu na pracovišti
- umožňuje práci na zkrácený pracovní úvazek v jednosměnném provozu
- je nezávislý na manažerském rozhodování a řízení podniku na externích subjektech a na svých zřizovatelech
- vytváří zisk, a tento ve výši minimálně 51% reinvestuje do svého rozvoje a zvyšování kvality výroby
- upřednostňuje využívání místních zdrojů a podporuje ideu společenské odpovědnosti při řešení místních problémů
- klade důraz na spolupráci s místní iniciativami a místními aktéry
- dodržuje zásady enviromentálního hospodaření

Horizontální témata:

Náš sociální podnik prosazuje zásady naplňování rovných příležitostí, a to na všech pracovních pozicích v naší společnosti. Zvláštní pozornost bude věnována rovným příležitostem mezi muži a ženami. Naše společnost dodržuje v průběhu své činnosti zásady enviromentálního hospodaření, tzn. využíváme energeticky úsporné spotřebiče, třídíme odpad, používáme recyklovatelné obaly a ekologické čistící prostředky, minimalizujeme spotřebu energie, vody a množství látek, které vypouštíme do odpadů pocházejících z výroby našich produktů prostřednictvím využívání speciálního filtru v umývárně. Snažíme se o minimalizaci vzniku odpadů. Používáme recyklované nebo recyklovatelné obaly. Při výrobě našich produktů používáme 100% přírodní zdroje.

Zásady environmentálně šetrného podnikání:

Při naší činnosti klademe důraz na to, abychom šetrně zacházeli s životním prostředím. Samotné zaměření výroby naši společnosti lze považovat za environmentálně prospěšné, neboť je naše činnost zaměřena na výrobu 100% přírodní kosmetiky, založené na bázi vzácných přírodních olejů, másel, vosků a čistých esenciálních olejů, obohacených o bylinné extrakty a vitamíny.

Při výrobě a s ní souvisejících činnostech využíváme níže uvedená environmentálně šetrná opatření:
- Do naší kosmetiky používáme jen suroviny z obnovitelných zdrojů. Nepoužíváme suroviny a ingredience z rostlin, které patří mezi ohrožené druhy, jako je santalovník bílý (esenciální olej santal), palisandr neboli známější název růžové dřevo (esenciální olej růžové dřevo), kadidlovník (esenciální olej kadidlo) a palma červená (palmový olej).
- Při výrobě využíváme energeticky úsporné spotřebiče, recyklovatelné obaly.
- Snažíme se o minimalizaci vzniku odpadů.
- Minimalizujeme množství látek, které vypouštíme do odpadů pocházejících z výroby našich produktů prostřednictvím využívání speciálního filtru v umývárně.
Používáme ekologicky šetrné výrobky, a to:
- recyklované tonery,
- recyklované papíry pro tisk,
- recyklovaný toaletní papír,
- využíváme ekologicky šetrné mycí a čistící prostředky,
- minimalizujeme spotřebu energie a vody.
- Třídíme odpad v prostorách sociálního podniku: plast, papír, sklo, biologicky rozložitelný odpad, ostatní směsný odpad, a další.
- Pečlivě plánujeme spotřebu surovin a materiálu. Veškeré suroviny se snažíme zpracovávat s maximálně efektivním využitím, aby zpracování materiálu nevytvářelo přebytečný odpad.
- Tisk dokumentů probíhá pouze v opravdu nutných případech, většina dokumentů se netiskne, dokumenty jsou uchovávány v elektronické podobě, komunikace s klienty probíhá rovněž elektronicky. Tímto snižujeme spotřebu papíru.
- Zaměstnanci vždy při odchodu z pracovního místa vypínají veškerá světla či jiná elektronická zařízení, aby docházelo k co největší úspoře spotřebované energie. Používáme zářivky s optimální spotřebou elektrické energie a spotřebiče s nízkou spotřebou.

Design šablony vytvořil Shoptetak.cz & Tomáš Hlad.